Uluslararası Teslim Şekilleri

Uluslararası Teslim Şekilleri

ULUSLARARASI TİCARET ODASI  (International Chamber of Commerce)  TARAFINDAN YAYIMLANAN ULUSLARARASI TAŞIMADA KULLANILAN ÖDEME KURALLARI ( INCOTERMS 2010 KURALLARI) 

TÜM TAŞIMA TÜRLERİ İÇİN KURALLAR


•    EXW (Ex Works) İşyerinde Teslim 
 Satıcının malları kendi mahallinde veya ismen belirlenmiş başkaca bir yerde (örneğin işyerinde, fabrikada, depoda vb.) alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmesini ifade eder. Satıcı, malları herhangi bir taşıma aracına yüklemek zorunda olmadığı gibi, malların ihracatı için gümrükleme işlemleri gereken hallerde de bu işlemleri yerine getirmek zorunda değildir.


•    FCA (Free Carrier)  Taşıyıcıya Masrafsız 
Satıcının malları taşıyıcıya veya satıcının bulunduğu yerdeki alıcıya ya da başka bir yerde gösterilen başka bir kişiye teslim etmesi anlamına gelir. Tarafların, bu noktada alıcıya risk getirdiği için, belirtilen teslim yeri içindeki noktayı olabildiğince açık bir şekilde belirtmeleri önerilir.


•    CPT  (Carriage Paid To) Taşıma Ödenmiş Olarak 

Satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcıya veya diğer bir kişiye belirlenen yerde (eğer taraflarca böyle bir yer kararlaştırılmış ise) teslim edeceğini ve satıcının malları belirtilen satış noktasına getirmesi için gerekli taşıma sözleşmesini yapmak ve taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder.

•    CIP (Carriage And Insurance Paid To) Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak 

Satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye belirlenen yerde (eğer taraflarca böyle bir yer kararlaştırılmış ise) teslim edeceğini ve satıcının malların belirlenen varış noktasına getirilmesi gereken taşıma sözleşmesini yapmak ve taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. 
Satıcı ayrıca alıcının taşıma sırasında mallara ilişkin ziya ve hasar riskine karşılık bir sigorta teminat sözleşmesi yapar. Alıcı CIP kuralında satıcının sadece asgari teminat sağlayan bir sigorta temin etmek zorunda olduğuna dikkat etmelidir. Alıcı daha geniş bir teminat ile korunmak isterse ya bu konuda satıcı ile mümkün olduğunca açık olarak anlaşmalı ya da kendisi ek sigorta yaptırmalıdır. 

•    DAT (Delivered At Terminal) Terminalde Teslim

Satıcının, gelen nakliye aracından boşaltılan mallar, alıcının adı verilen limandaki veya varış yerindeki bir terminalde alıcıya teslim edildiği zaman, teslim ettiği anlamına gelir. “Terminal”, rıhtım, depo, konteyner sahası veya karayolu, demiryolu veya hava kargo terminali gibi kapalı veya kapalı bir yer içerir. Satıcı, malları terminalde belirtilen limana veya varış yerine götürmek ve boşaltmakla ilgili tüm riskleri taşır.


•    DAP (Delivered At Place) Belirlenen Yerde Teslim 

satıcının malları belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakarak teslim ettiğini ifade eder. Satıcı malların belirlenen varma yerine getirilmesine ilişkin tüm hasar ve masrafları üstlenir.


•    DDP (Delivered Duty Paid) Gümrük Vergisi Ödenmiş Teslim 
satıcının malları ithalat için gümrüklenmiş olarak ve belirlenen varma yerinde taşıma aracında boşaltılmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakarak teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, malların belirlenen varma yerine getirilmesine ilişkin tüm hasar ve masrafları üstlenir, malların sadece ihracı değil ithali için de gümrükleme işlemlerini yapmakla, ihracat, ithalat için gerekli her türlü harcı ödemekle ve tüm gümrük formalitelerini yerine getirmekle yükümlüdür.

DENİZ VE  İÇSUYOLU TAŞIMA  KURALLARI


•    FAS ( Free Alongside Ship) Gemi Yanında Teslim 
 Satıcının malları belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen geminin doğrultusunda (örneğin bir rıhtımda veya bir mavnada) bırakarak teslim etmesini ifade eder. Mallara ilişkin hasar ve masraflar, mallar gemi doğrultusunda bırakıldığı zaman alıcıya geçer ve alıcı bu andan itibaren bütün masraflara katlanır.


•    FOB (Free on Board) Gemide Masrafsız  
 Satıcının malları belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen gemide veya belirlenen şekilde ulaştırılan malları temin ederek teslim etmesini ifade eder. Mallara ilişkin hasar ve masraflar mallar gemide bulunduğunda alıcıya geçer, alıcı bu andan itibaren bütün masraflara katlanır.


•    CFR ( Coast and Fright) Mal Bedeli ve Navlun

Satıcının malları gemide teslim etmesini veya zaten bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik etmesini ifade eder. Mallara ilişkin hasar ve masraflar mallar gemide bulunduğunda alıcıya geçer. Satıcı, malların belirlenen varma limanına getirilmesi için taşıma sözleşmesi yapmalı ve masraflar ile navlunu ödemelidir.


•    CIF (Cost, Insurance and Freight) Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun

Satıcının malları gemide teslim etmesini veya zaten bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik etmesini ifade eder. Mallara ilişkin hasar ve masraflar mallar gemide bulunduğunda alıcıya geçer. Satıcı malların belirlenen varma limanına getirilmesi için taşıma sözleşmesi yapmalı ve masraflar ile navlunu ödemelidir. 
Satıcı ayrıca alıcının yolculuk sırasında mallara ilişkin ziya ve hasar riskine karşılık bir sigorta sözleşmesi yapar. Alıcı, CIF kuralında satıcının sadece asgari teminat sağlayan bir sigorta temin etmek zorunda olduğuna dikkat etmelidir. Alıcı daha geniş bir teminat ile korunmak isterse ya bu konuda satıcı ile mümkün olduğunca açık olarak anlaşmalı ya da kendisi ek sigorta yaptırmalıdır.


Detaylı bilgi için : www.iso.org.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 

İhtiyacınızı iletin. Hemen tekliflendirelim.